W REGIONIE: Stypendia dla najlepszych

243 uczniom z terenu naszego województwa przyznane zostały stypendia Prezesa Rady Ministrów. Odebrali je w sedzibie Lubelskiego Urzędu Wojewodzkiego w Lublinie z rąk wicewojewody lubelskiego Mariana Starownika oraz lubelskiego kuratora oświaty Krzysztofa Babisza.

Stypendiu otrzymali uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, którzy posaidają średnią ocen 4,75 i wyższą oraz bardzo dobrą ocenę z zachowania.

Źródło: www.lublin.uw.gov.pl