W REGIONIE: Polska Wschodnia dziś i jutro

W ostatnich latach w Polsce Wschodniej zaszły ogromne zmiany, także dzięki Funduszom Europejskim. Do tego makroregiou zaliczamy województwa lubelskie, podlaskie, podkarpackie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie. W Kielcach, w dniach 14-15 października, odbyła się konferencja „Polska Wschodnia dziś i jutro”, na której głównymi tematami były efekty realizacji Programu Rozwój Polski Wschodniej (PORPW) i wsparcie z jego następcy na lata 2014-2020 – Programu Polska Wschodnia (POPW).
Tematyka pierwszego dnia konferencji koncentrowała się m.in. wokół potencjału inwestycyjnego Polski Wschodniej, innowacji, współpracy nauki i biznesu oraz roli transportu.
Drugi dzień konferencji otworzyła debata marszałków województw należących do tego makroregionu, a debatę poprowadzili Iwona Wendel, wiceminister Infrastruktury i Rozwoju oraz Krzysztof Hetman, poseł do PE. Marszałkowie podkreślili, że ze środków programu w makroregionie utworzono lub rozbudowano parki przemysłowe, naukowo-technologiczne lub inkubatory przedsiębiorczości. Dzięki PO RPW poprawiła się jakość dróg oraz komunikacji miejskiej w stolicach województw, zrealizowano też Program Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej, który skutecznie pomógł wprowadzić firmy na nowe rynki. Sławomir Sosnowski marszałek województwa lubelskiego zwrócił uwagę na fakt, że program umożliwił także realizację największego w Europie teleinformatycznego przedsięwzięcia współfinansowanego z Funduszy Europejskich – Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej, obejmującego budowę infrastruktury szybkiego Internetu oraz szkolenia osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. Podkreślił również istotę projektu szlaku rowerowego Green Velo, który również jest realizowany w ramach PORPW i przebiega przez wszystkie województwa makroregionu. Marszałek zwrócił również uwagę na potrzebę wsparcia mikro, małych i średnich przedsiębiorców w działaniach makroregionu Polski Wschodniej. Podczas drugiego dnia spotkania uczestnicy dyskutowali również m.in. o wspieraniu start-upów oraz wzornictwie, jako narzędziu do skutecznego budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw.
Na konferencji, która odbywała się w Targach Kielce, wystawione były stoiska zrealizowanych projektów w ramach PORPW. Nasz region pochwalił się realizacją sieci szerokopasmowej województwa lubelskiego, szlakiem rowerowym Green Velo oraz projektami realizowanymi przez PAN w Lublinie.

Warto dodać, że wzmacnianiu innowacyjności i konkurencyjności makroregionu służyć będzie realizacja programu dedykowanego Polsce Wschodniej na lata 2014-2020, z budżetem ponad 8,6 mld zł. Oferuje on bezpośrednie, „szyte na miarę” wsparcie dla firm w zakresie wdrażania innowacji, zdobywania zagranicznych rynków oraz wykorzystania wzornictwa. POPW pomoże także młodym ludziom w rozwinięciu innowacyjnego biznesu. Jego środki przeznaczono także na kluczowe inwestycje w komunikację miejską w stolicach województw, drogi i kolej. Pierwsze konkursy w POPW zostały już ogłoszone. Ich łączna pula to 1,2 mld zł. Więcej informacji dostępnych jest na stronie POPW.
Efekty Programu Rozwój Polski Wschodniej:
♦ powstanie blisko 1,8 tys. nowych miejsc pracy;
♦ unowocześnienie bazy dydaktyczno-naukowej w 21 szkołach wyższych;
♦ wsparcie sfery B+R poprzez doposażenie szkół wyższych i przedsiębiorstw w specjalistyczną aparaturę naukowo-badawczą, dzięki której przeprowadzono już ponad 2 tys. badań;
♦ utworzenie i modernizacja 650 laboratoriów na uczelniach wyższych i w firmach;
♦ utworzenie nowych kierunków studiów na uczelniach wyższych (m.in. biotechnologia przemysłowa, fizyka medyczna, elektronika medyczna, mikrobiologia, przemysłowe systemy bezpieczeństwa);
♦ utworzenie blisko 300 etatów na uczelniach;
♦ budowa lub rozbudowa 12 parków przemysłowych, naukowo-technologicznych lub inkubatorów, z usług których skorzystało już ponad 1,4 tys. przedsiębiorców;
♦ uzbrojenie ponad 280 ha terenów inwestycyjnych w 16 miejscowościach, na których ulokowało się już blisko 100 przedsiębiorstw;
♦ wsparcie rozwoju 15 klastrów z branż: turystyka, budownictwo, informatyka, branża metalowa, e-usługi energetyka;
♦ wybudowanie 10,5 tys. km sieci szerokopasmowej;
♦ przeszkolenie 7,4 tys. osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym;
♦ zakup 423 sztuk taboru komunikacji miejskiej, w tym: 338 autobusów (118 w Białymstoku, 40 w Kielcach, 100 w Lublinie, 80 w Rzeszowie), 70 trolejbusów w Lublinie, 15 tramwajów w Olsztynie;
♦ zainstalowanie 12. Inteligentnych Systemów Transportowych, w tym zarządzania ruchem i informacji pasażerskiej;
♦ wybudowanie 28 km sieci trolejbusowej w Lublinie;
♦ trwa budowa 11 km nowej sieci tramwajowej w Olsztynie;
♦ rozbudowa 3. obiektów wystawienniczo-konferencyjne o powierzchni 112 tys. m2 (Lublin, Kielce, Ostróda), zorganizowane tam imprezy zaowocowały m.in. podpisaniem przez firmy z makroregionu 970 kontraktów o łącznej wartości 407 mln zł;
♦ u przedsiębiorców korzystających z projektu Promocji Gospodarczej odnotowano wzrost: eksportu o 45%, sprzedaży o 20% i produkcji o 17%;
♦ wybudowanie lub przebudowa blisko 140 km dróg krajowych i wojewódzkich;
♦ wybudowanie 10. obwodnic o łącznej długości powyżej 50 km m.in.: Jarosławia, Przemyśla, Mielca, Jędrzejowa i Mrągowa;
♦ wybudowanie 2 mostów na Wiśle – w Połańcu (łączy województwo świętokrzyskie i podkarpackie) i Kamieniu (łączy Mazowsze i Lubelszczyznę) oraz na Wisłoku w Rzeszowie;
♦ powstałe centra obsługi inwestora w makroregionie umożliwiły ulokowanie się w Polsce Wschodniej takich firm jak np. Swedspan-IKEA – gmina Orla (Podlaskie), BPO (outsourcing) – Kielce.

www.lubelskie.pl