W REGIONIE: Należymy do Wyżyny Lotniczej

Wczoraj w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu odbyła się uroczystość podpisania aneksu do listu intencyjnego w sprawie utworzenia ponadregionalnej inicjatywy pod nazwą Wyżyna Lotnicza. Jest to nowy, duży klaster lotniczy na osi Łódź – Radom – Dęblin. W imieniu województwa lubelskiego aneks podpisał marszałek Sławomir Sosnowski.

Wyżyna Lotnicza ma za zadanie pobudzić rozwój gospodarczy poprzez napływ nowych technologii, które często zachęcają kolejne firmy do inwestowania w regionie. List intencyjny w sprawie utworzenia klastra „Wyżyna Lotnicza” podpisany został w dniu 30 czerwca 2015 r. w Warszawie przez: Miasto Dęblin, Miasto Łódź, Miasto Radom, Wyższą Szkołę Oficerską Sił Powietrznych w Dęblinie, Politechnikę Łódzką, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Agencję Rozwoju Przemysłu S.A., Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A. oraz Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. Sygnatariusze przedmiotowego Listu Intencyjnego określili jego charakter jako otwarty, przewidując tym samym możliwość rozszerzenia współpracy w ramach Wyżyny Lotniczej o nowe jednostki. W związku z tym, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. skierowała zaproszenie do podpisania Aneksu do Listu Intencyjnego do następujących województw: lubelskiego, łódzkiego i mazowieckiego.

Ideą inicjatywy Wyżyna Lotnicza jest aktywizacja sygnatariuszy listu, szczególnie w zakresie zrównoważonego rozwoju społeczno – gospodarczego, podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej i pozyskiwania nowych inwestorów z branży lotniczej oraz kosmicznej. Pomysł ten znakomicie wpisuje się w lotnicze i gospodarcze tradycje naszego regionu.
Mamy nadzieję, że podpisanie powyższego aneksu pozytywnie wpłynie na tempo rozwoju branży lotniczej w naszym województwie, a tym samym na proces przyciągania inwestycji, jak również tworzenia nowych miejsc pracy. Szczególnie cenne są nowe miejsca pracy w tej branży, bo są one wysokospecjalistyczne i dobrze płatne, a przy tym zachęcające specjalistów do pozostania w regionie zamiast poszukiwania pracy za granicą.

www.lubelskie.pl