Środki na przygotowanie programów rewitalizacji. Konkurs w listopadzie 2015 roku

7 października 2015 r. władze Województwa Lubelskiego podpisały umowę z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju na realizację zadania dotyczącego wsparcia gmin w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji.

Rewitalizacja jest jednym z kluczowych obszarów, które będą wspierane z funduszy europejskich w latach 2014-2020. Kojarzy się głównie z odnowionymi centrami miast, parkami lub budynkami. Dzisiejsze podejście do rewitalizacji jest jednak znacznie szersze. Remont lub modernizacja przestrzeni publicznych będą tylko jednymi z elementów przyszłych projektów rewitalizacyjnych. Równie ważne będzie wsparcie dla mieszkańców najbardziej zdegradowanych części miast. To tam najczęściej kumulują się negatywne zjawiska, m.in.: przestępczość lub wysokie bezrobocie. Aby otrzymać środki unijne na pomoc tym kryzysowym obszarom, samorządy muszą przygotować lokalne programy rewitalizacji.

Konkurs dla samorządów w listopadzie

W listopadzie Zarząd Województwa ogłosi konkurs, w którym o dotacje będą mogły ubiegać się gminy miejskie i miejsko-wiejskie z województwa lubelskiego. Otrzymane środki pomogą im w przygotowaniu lub aktualizacji lokalnych programów rewitalizacji. Posiadanie tego dokumentu jest niezbędne w ubieganiu się o środki z funduszy europejskich na rewitalizację, m.in. z Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020.

Źródło: www.lubelskie.pl