Spotkanie z Wiesławem Różyński kandydatem do Sejmu RP

Spotkanie z Wiesławem Różyńskim, kandydatem Polskiego Stronnictwa Ludowego na posła RP, odbędzie się w niedzielę 18 października 2015 roku o godzinie 18.00 w świetlicy Gminnego Ośrodka Kultury w Goraju. Podczas spotkania zaprezentowana zostanie osoba kandydata i podstawy programu wyborczego.