Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej podzieliła pieniądze między uczniów i studentów

Stypenida dla gimnazjalistów, uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów zostały przyznane. W roku szkolnym/akademickim 2015/2016 decyzją Komisji Stypendialnej 43 osoby otrzymją stypendia na łączną kwotę 72.850 zł.

Stypendium dla ucznia szkoły ponadgimnazjalnej w wysokości 300 zł miesięcznie przez okres 10 miesięcy otrzymał:
1. Strzęciwilk Dominik (Kolonia Sól) Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w
Rzeszowie – ufundowane przez Pana Prof. Janusza Solskiego;
2. Jadwiga Maciocha (Biłgoraj) Uniwersytet Rzeszowski – ufundowane przez Państwa
Izabelę i Aleksandra Łukasz.

Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w wysokości 150 zł miesięcznie przez okres 10 miesięcy otrzymali:
1. Fila Klaudia (Nowy Nart) Technikum Leśne im. Polskiego Towarzystwa Leśnego w
Biłgoraju – ufundowane przez Model Opakowania Sp. z o.o.;
2. Kowal Robert (Biszcza) Zespół Szkół Ogólnokształcących, LO im ONZ w Biłgoraju –
ufundowane przez Model Opakowania Sp. z o.o.;
3. Aneta Peichert (Turobin) Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Turobinie –
ufundowane przez Model Opakowania Sp. z o.o.;
4. Monika Siembida (Kolonia Sól) Zespół Szkół Ogólnokształcących, LO im ONZ w
Biłgoraju– ufundowane przez Model Opakowania Sp. z o.o.;
5. Michał Dolina (Biłgoraj) Zespół Szkół Ogólnokształcących, LO im ONZ w Biłgoraju–
ufundowane przez Model Opakowania Sp. z o.o.;
6. Gabriela Tutka (Bukowa) Zespół Szkół Ogólnokształcących, LO im ONZ w Biłgoraju–
ufundowane przez Państwa Izabelę i Aleksandra Łukasz;
7. Dawid Gruszczyński (Olchowiec) Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju,
Technikum Mechaniczno-Elektrczne – ufundowane przez Ambra S.A.;
8. Magdalena Swatowska (Wólka Abramowska) Zespół Szkół Ogólnokształcących, LO im
ONZ w Biłgoraju;
9. Anna Ksiądz (Korchów Pierwszy) Zespół Szkół Ogólnokształcących, LO im. ONZ w
Biłgoraju;
10. Anna Wiktoria Kordjak (Półsieraków) Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących
w Biłgoraju;
11. Aleksandra Golik (Aleksandrów) Zespół Szkół Ogólnokształcących LO im ONZ w
Biłgoraju;
12. Paulina Paluch (Ruda Solska) Zespół Szkół Ogólnokształcących, LO im. ONZ w
Biłgoraju;
13. Tomasz Micyk (Rogale) Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących im. Józefa
Dechnika w Biłgoraju;
14. Natalia Łucja Kaczorowska (Dąbrowica) Zespół Szkół Zawodowych i
Ogólnokształcących w Biłgoraju;
15. Zuzanna Wujec (Tereszpol Zygmunty) Zespół Szkół Ogólnokształcących, LO im. ONZ
w Biłgoraju;
16. Monika Rębacz ( Biłgoraj) Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących im. Józefa
Dechnika w Biłgoraju;
17. Mateusz Bździuch (Księżpol) Zespół Szkół Ogólnokształcących, LO im. ONZ w
Biłgoraju;
18. Jolanta Tryka (Huta Nowa) Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w
Biłgoraju;

Stypendia dla uczniów gimnazjów w wysokości 75 zł miesięcznie przez okres 10 miesięcy otrzymali:
1. Martyna Lekan (Biłgoraj), Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 w Biłgoraju –
ufundowane przez anonimowego Darczyńcę;
2. Katarzyna Borowy (Biłgoraj) Powiatowe Gimnazjum w Biłgoraju – ufundowane przez
Państwa Izabelę i Aleksandra Łukasz;
3. Kinga Łukasik (Rapy Dylańskie) Gimnazjum w Hedwiżynie – ufundowane przez Pana
Marina Klecha;
4. Anna Koman (Chmielek) Gimnazjum im. Pawła Adamca w Łukowej – ufundowane
przez Fundusz im. Karoliny Adamcowej;
5. Martyna Kryń ( Chmielek) Gimnazjum im. Pawła Adamca w Łukowej – ufundowane
przez Fundusz im. Karoliny Adamcowej;
6. Małgorzata Maciocha (Płusy) Gimnazjum im. Jana Pawła II w Księżpolu – ufundowane
przez Mostostal-Met Sp. z o.o.;
7. Rafał Bednarz (Kosobudy) Gimnazjum Publiczne im. Róży Zamoyskiej w Zwierzyńcu;
8. Angelika Doroszewska (Turzyniec) Gimnazjum Publiczne im. Róży Zamoyskiej w
Zwierzyńcu;
9. Joanna Maciocha (Biłgoraj) Powiatowe Gimnazjum w Biłgoraju;
10. Paweł Ostasz ( Chmielek) Gimnazjum im. Pawła Adamca w Łukowej;
11. Paulina Smolak (Łukowa) Gimnazjum im. Pawła Adamca w Łukowej.
Biłgorajski Fundusz Stypendialny dofinansowała w ramach programu „Równe Szanse – Lokalne Programy Stypendialne” Fundacja im. Stefana Batorego w Warszawie ze środków Funduszu Małgorzaty Szejnert, firmy: AMBRA S.A., Model Opakowania Sp. z o.o., Mostostal-Met Sp. z o.o., oraz osoby fizyczne: Pan Prof. Janusz Solski, Pani Izabela Łukasz, Pan Marian Klecha a także podatnicy przekazujący swój 1% podatku.

Program Stypendialny AGRAFKA Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce. Stypendium w wysokości 300 zł miesięcznie przez 10 miesięcy otrzymała:
1. Kajetan Larwa (Tarnogród) – uczeń Powiatowego Gimnazjum w Biłgoraju.
Program AGRAFKA realizowany jest przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce we wsparciu Fundacji Agory, Funduszu Stypendialnego Rodziny Wróblewskich oraz osób indywidualnych i instytucji.

Stypendia celowe w formie dofinansowania obozu wypoczynkowego ufundowane przez Panią Poseł Genowefę Tokarską w wysokości 500 zł każde otrzymały:
1. Zuzanna Marczak (Biszcza) – Szkoła Podstawowa im. Dzieci Zamojszczyzny w Biszczy;
2. Karolina Mura (Biszcza) – Szkoła Podstawowa im. Dzieci Zamojszczyzny w Biszczy;
3. Kamila Grabek (Biszcza) – Szkoła Podstawowa im. Dzieci Zamojszczyzny w Biszczy.

Stypendia przyznane i ufundowane przez Chmielecki Fundusz Oświaty w wysokości 700 zł każde:
1. Aleksandra Wyrwa (Chmielek) Szkoła Podstawowa w Chmielku;
2. Paweł Koman (Chmielek) – Szkoła Podstawowa w Chmielku;
3. Katarzyna Gumiela (Chmielek) – Szkoła Podstawowa w Chmielku.

Stypendia Pomostowe na rok akademicki 2014/2015 w kwocie 5.000 zł rocznie otrzymali:
1. Izabela Dziura (Nowa Wieś) – Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie –
Chemia;
2. Przemysław Zań (Majdan Stary) – Uniwersytet Medyczny – Kierunek Lekarski;
3. Wojciech Łupina (Zagrody) – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie – Informatyka;
4. Ewa Surmacz (Aleksandrów IV) – Politechnika Rzeszowska – Finanse i rachunkowość;
5. Klaudia Luchowska (Rogale) – Uniwersytet Jagieloński – Kierunek Lekarski.
Stypendia pomostowe dofinansowała Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Narodowy Bank Polski.

Źródło: www.flzb.lbl.pl